Tinh thể Bạc Hà – Mentol Crystals

Tinh thể Bạc Hà – Menthol Crystals

Tỷ lệ sử dụng: 1 – 5%. Tan trong dung môi như Propylen Glycol

Trạng thái: Tinh thể Bạc Hà được chưng cất từ cây bạc hà, ở dạng tinh thể trong suốt có mùi bạc hà điển hình

INCI name: Menthol Crystals

Xuất xứ: Hoa kỳ

Danh mục:

0389.836.526

1
btn-zalo