Parsol MAX

Là một bộ lọc tia UV quang phổ rộng có thể quang được, mang lại hiệu suất vượt trội, vượt qua ranh giới của UVBUVA để tiếp tục vào quang phổ ánh sáng xanh.

Có sẵn dưới dạng phân tán sẵn sàng để sử dụng, có thể chỉ cần thêm vào pha nước hoặc vào cuối quá trình nhũ tương, PARSOL® Max có thể dễ dàng kết hợp với tất cả các bộ lọc UV , đặc biệt là các bộ lọc khác từ danh mục PARSOL®.

0389.836.526

1
btn-zalo