PEO 8P

PEO 8P là một loại nhựa nhiệt dẻo tan trong nước, có thể hòa tan trong các dung môi hữu cơ khác nhau và nó không mang tính ion. Dung dịch này có độ nhớt cao ngay cả ở nồng độ thấp, làm cho nó trở thành một chất làm đặc hiệu quả. Các sản phẩm cao phân tử có chức năng phân tán và đông tụ, không bị vi khuẩn phân hủy.

0389.836.526

1
btn-zalo