Tinh dâu Hương Thảo (Rosemary oil)

Thông tin của Tinh dầu Hương Thảo (Rosemary oil):

Tên gọi Tiếng Anh: Rosemary

Tên gọi Khoa Học: Rosmarinus officinalis

Tên gọi khác: Mê Điệt Hương, Tây Dương Chổi

Phần Nguyên Liệu Dùng Chưng Cất: Lá, hoa, thân.

Phương pháp: Chưng cất lôi cuốn hơi nước

0389.836.526

1
btn-zalo