Bioecolia

Bioecolia ® là một prebiotic được công nhận có tác dụng bảo tồn
hệ sinh thái của cơ thể chúng ta bằng cách duy trì sự cân bằng của
hệ vi sinh vật:

– Nhờ cấu trúc dễ chuyển hóa và có tính chọn lọc sinh học,
Bioecolia ® tạo thành chất nền ưu tiên để nuôi các vi sinh vật có
lợi trong cơ thể giúp củng cố hàng ràng rào bảo vệ tự nhiên của
da.
– Có thể sử dụng cho các sản phẩm Baby care.

0389.836.526

1
btn-zalo