Bơ hạt mỡ – Shea Butter (Bơ Shea)

Bơ hạt mỡ (Bơ Shea – Shea Butter)

Xuất xứ: Mỹ

Trạng thái: Dạng rắn, dẻo và dính, màu trắng ngà vàng

Tỉ lệ sử dụng: <20%

0389.836.526

1
btn-zalo