Dầu Thầu Dầu (Castor Oil)

Dầu Thầu Dầu (Castor Oil)

Nguồn gốc: Dầu thầu dầu được chiết xuất từ hạt của cây thầu dầu từ nhà máy Bean Castor

Xuất xứ: Mỹ

Trạng thái, tính chất: màu vàng, nhớt, có mùi đặc biệt nhẹ, không tan trong nước.

0389.836.526

1
btn-zalo