Hoạt chất trắng da Sepiwhite MSH – SEPPIC/ PHÁP

Có cấu trúc của lipoaminoacid, vừa có đầu ưa nước và kỵ nước, có ái lực cao với da, do đó có khả năng dung nạp tốt ở nồng độ sử dụng được khuyến cáo.

SEPIWHITE MSH hoạt chất làm trắng với cơ chế tác động độc đáo. SEPIWHITE MSH là đối thủ của Melanotropin (α-MSH – tác nhân chính yếu của quá trình hình thành sắc tố da), tác động lên mọi giai đoạn của quá trình hình thành sắc tố melanin

Làm tăng hiệu quả của các hoạt chất trắng da khác khi sử dụng kết hợp (ví dụ như Ascorbyl Glucoside, đã được chứng minh in vivo)

Tương thích hoàn toàn với tất cả các sản phẩm có chứa thành phần làm trắng khác: AHAs, kojic acid, arbutine, hydroquinone

0389.836.526

1
btn-zalo