Chất nhũ hóa nguội Multicare

Chất nhũ hóa nguội Multicare

  • Polymer dạng lỏng đa chức năng nhũ hóa – làm đặc – chất ổn định.
  • Dễ dàng sử dụng không cần trung hòa, không cần thêm muối vào cuối qui trình để ổn định nhũ, dùng được cho qui trình nguội.
  • Phân tán tốt các chất màu, nhũ hóa được nhiều loại pha dầu và pigment.
  • Có thể sử dụng riêng lẽ trong hệ cream gel hoặc sử dụng kết hợp với chất nhũ hóa trong hệ emulsion.

0389.836.526

1
btn-zalo