Hoạt chất dưỡng trắng hiệu quả Sepiwhite MSH – SEPPIC/ PHÁP

Hoạt chất dưỡng trắng hiệu quả Sepiwhite MSH – SEPPIC/ PHÁP

  • Có cấu trúc của lipoaminoacid, vừa có đầu ưa nước và kỵ nước, có ái lực cao với da, do đó có khả năng dung nạp tốt ở nồng độ sử dụng được khuyến cáo.
  • SEPIWHITE MSH hoạt chất làm trắng với cơ chế tác động độc đáo. SEPIWHITE MSH là đối thủ của Melanotropin (α-MSH – tác nhân chính yếu của quá trình hình thành sắc tố da), tác động lên mọi giai đoạn của quá trình hình thành sắc tố melanin
  • Làm tăng hiệu quả của các hoạt chất làm trắng khác khi sử dụng kết hợp (ví dụ như Ascorbyl Glucoside, đã được chứng minh in vivo)
  • Tương thích hoàn toàn với tất cả các sản phẩm có chứa thành phần làm trắng khác: AHAs, kojic acid, arbutine, hydroquinone

0389.836.526

1
btn-zalo