Chất tạo đặc Sangelose 60L

Sangelose 60L là chất tạo đặc mới, đặc biệt chịu được muối và pH rộng, ổn định các hoạt chất. Đặc biệt là dẫn xuất Vitamin C.

Chất tạo đặc Sangelose 60L là chất tạo đặc mới được dẫn xuất từ Cellulose, được gắn thêm mạch C18 vào phân tử Hypromellose (HPMC). Là chất làm đặc lý tưởng với những đặc tính tuyệt với như:

0389.836.526

1
btn-zalo